ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ვებ-გვერდის ძველი ვესია
+ A -
A A A
a A

მარიამ ცქიფურიშვილი

მენეჯერი

იხილეთ ვრცლად

დახურვა

თანამდებობა

სასამართლოს აპარატი

სახელი გვარი თანამდებობა საკონტაქტო ინფორმაცია
მანანა კოჭლამაზაშვილი ხელმძღვანელი ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკის განზოგადებისა და სტატისტიკის სამსახური 1312
მარიამ ჯიბლაძე ხელმძღვანელი მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრი 1406
მარიკა ჩაჩხიანი ხელმძღვანელი ადამიანური რესურსების მართვისა და შიდა კონტროლის სამსახური 1231/1282
გიორგი მოდებაძე ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის სამდივნო 1301
ლელა ჭანია სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის სამდივნოს უფროსი სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 1212
გიორგი ბოჭორიშვილი სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის სამდივნო