ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ვებ-გვერდის ძველი ვესია
+ A -
A A A
a A

იმიტირებული სასამართო პროცესი

იმიტირებული სასამართო პროცესი

Electronic Application Form

Send Scanned File

To Tbilisi City Court

Application

Please allow us to use the courtroom to conduct a mock trial

Please enter an active e-mail. To send an application you need to follow link we send on your e-mail.

2. Upload Scanned Application File

Please enter an active e-mail. To send an application you need to follow link we send on your e-mail.

Reference

1. თბილისის საქალაქო სასამართლო საგანმანათლებლო პროექტებისთვის სასამართლო სხდომის დარბაზებს გამოყოფს მხოლოდ შაბათ დღეს. 2. სასამართლოში განაცხადის წარმოდგენა არ ნიშნავს ავტომატურად სხდომის დარბაზით სარგებლობის შესაძლებლობას. აღნიშნულის თაობაზე, უფლებამოსილი პირი ღონისძიების გამართვამდე, არაუგვიანეს 1 დღისა, დაგიკავშირდებათ და შეათანხმებს ვიზიტის დეტალებს. 3. სასამართლოში ვიზიტისას, ყველა პირმა უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი ან დაბადების მოწმობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მანდატურის სამსახური უფლებამოსილია არ დაუშვას პირი სასამართლო შენობაში. 4. სასამართლო შენობაში დაუშვებელია ხმაური. 5. სხდომათა დარბაზით სარგებლობისას გაუფრთხილდით დარბაზში განთავსებულ ინვენტარს. დაიცავით წესრიგი და სისუფთავე.