ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ვებ-გვერდის ძველი ვესია
+ A -
A A A
a A
მოსამართლის ფოტო

ბესიკ ბუგიანიშვილი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე

2012 წლის 14 ნოემბრიდან მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში.

მიმდინარე საქმეები

ბიოგრაფია

კონტაქტი

თანაშემწე

ნინო ხაჩიძე

1297

სხდომის მდივანი

თამთა გაჩეჩილაძე

1297

დაიბადა 1980 წლის 7 აპრილს ქ. თბილისში

1997 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის 174-ე საშუალო სკოლა

2002 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.

2003-2004 წლებში ჩააბარა მოსამართლის თანაშემწეობის პრეტენდენტთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა და ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციაში.

2006 წლის 7 ოქტომბერს ჩააბარა მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციაში.

2002-2003 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში წამყვან სპეციალისტად.

2003-2005 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში სხდომის მდივნად.

2005-2008 წლებში მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს უფროსად.

2008 წლის 1 დეკემბრიდან 2010 წლის 19 აპრილამდე მუშაობდა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს უფროსად.

2009-2010 წლებში იყო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი.

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 6 აგვისტოს გადაწყვეტილებით დაინიშნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლედ.

2012 წლის 19 მაისიდან მივლინებულ იქნა თეთრიწყაროს რაიონულ სასამართლოში, ამავე წლის 25 ივნისიდან დაევალა თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება.

2012 წლის 14 ნოემბრიდან მოსამართლის უფლებამოსილებას ახორციელებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

თარიღი მხარეები დარბაზი